Hjelp, vi lager norsk advokatserie!

Hva gjør forsvarsadvokat Erik Aber i seng med to bergensjenter? Det og alle andre ting skal OP-5s juridiske team Magnus Forsberg og David Magnus Myr finne ut av når Aber Bergen har premiere.

L.A. Law, Ally McBeal, The Good Wife, Suits. Amerikanerne har med blandet suksess pumpet ut advokatserier i flere tiår. Foreløpig har det ikke vært noen norsk serie som dreier seg om advokatyrket.

aberbergen1

Vi vet ikke om det blir riktig å si at vi alltid har ventet på en norsk advokatserie, men vi må innrømme at vi gleder/gruer oss til å se TV3s nye serie Aber Bergen. Erik Aber (Odd Magnus-Williamson) og Elea Bergen (Ellen Dorrit Pedersen) spiller tittelrollene som bergensadvokater. Foreløpig er det ganske sparsommelig med informasjon om serien, men promoen som nylig ble sluppet kaster noe lys over dette.

Etter hver episode skal vi, Magnus Forsberg og David Magnus Myr, skrive en recap. Vi er begge jurister. Magnus jobber som byråkrat i staten, mens David har jobbet som privatpraktiserende advokatfullmektig og advokat i fem år. Vi skal skrive vanlige recaps og forsøke å unngå at de blir for sentrerte rundt jussen, men vi kommer til å kommentere seriens juridiske aspekter der vi mener det er naturlig.

Følg David Magnus Myr på Twitter

En viktig disclaimer: Ingen av oss har siden vi ble ferdige på fakultetet jobbet med strafferett, som serien ser ut til å dreie seg mye om. Det kan derfor være vi ignorerer en del ting. Bær over med oss der, og bidra gjerne i kommentarfeltet!

I denne innledende posten tar vi for oss noen forhåpninger til serien, samt noen tanker om hvilke feiltrinn vi håper serien unngår.

Her finner du Magnus Forsberg på Twitter

Inntrykket vi sitter med fra folk som ikke har vært i en rettssal før, er at mange forestiller seg at norske rettssaker er litt som det de har sett i de innledningsvis nevnte amerikanske seriene. Norske rettssaker er dessverre utrolig mye kjedeligere enn en episode av LA Law.

En norsk rettssak begynner med et innledningsforedrag fra hver side. Innledningsforedraget er nesten uten unntak veldig kjedelig. Stikkordet her er dokumentasjon, som innebærer at advokatene går gjennom sakens sentrale dokumenter og andre bevis de mener er viktige.
Det er ofte i det er i innledningsforedraget, og ikke i prosedyren, at saken vinnes eller tapes. Så det er viktig å kjenne dokumentene og bruke markeringstusjen flittig. Det er imidlertidig helt sikket at et realistisk innledningsforedrag egner seg ufattelig dårlig som TV-underholdning. En realistisk skildring i manus ville sett ca slik ut:

[INT., RETTSSAL]
ABER: Da ber jeg retten om å slå opp på side 420 i utdraget.
ADMINISTRATOR: Side 407?
ABER: Side 420. Tyve.
ADMINISTRATOR: Ja, riktig, riktig.. Skal vi se….
[ADMINISTRATOR blar i en haug med tykke, innbundne dokumenter i et minutts tid]
ADMINISTRATOR: Nei det var feil bind. Hvilket bind er du i, Aber?
ABER: Bind…. 3.. Nei! Bind 2, unnskyld.
[Ytterligere tid medgår mens ADMINISTRATOR finner riktig side i utdraget]
ABER: Som retten vil se, er dette en e-post sendt av Peder Ås til Marte Kirkerud 12. oktober 2013. Og i tredje avsnitt nedenfra, skriver Ås at…
Så man maler seg jo egentlig inn i et hjørne ved å skulle sette en serie i en norsk rettssal.  Det morsomste i norske rettsaker er gjerne når advokatene velter vannglasset sitt eller når en av tilhørerne fra Lektor Hansens VG2-rettslæreklasse har glemt å skru av mobilen sin. Men dette skal altså funke som drama, så vi er mer enn forberedte på å se en del juridiske og prosessuelle teknikaliteter ofret på dramaets alter.

Vi har blitt imponert over de små grepene TV3 har gjort i promoteringen av serien. Advokatfirmaet Aber Bergen har fått en nettside som kunne tilhørt en haug med ekte advokatfirmaer. Advokat Erik Aber har fått en egen facebookside, der han kommenterer dagsaktuelle saker ca slik en rekke andre advokater gjør.

Les også: Hva er tidenes fem beste advokatserier?

Kanskje litt vel selvhøytidlig for en advokat med knoketatoveringer, men overhodet ikke umulig. At siden i skrivende stund bare har 198 likes antyder kanskje at TV3 burde brukt litt mer på å pushe og litt mindre på webdesign, men det blir spennende å se hva siden ligger på når første sesong er over.

Det er i grunn mye vi er spente på her. Hvor realistisk det blir er en ting, hvor bra det blir som TV er en helt annen. Watch this space. Eller følg OP-5 på Facebook, der kommer det oppdateringer når vi har oppsummert.