Dansken som infiltrerte al-Qaida

Konvertitten Morten Storm lurte al-Qaida trill rundt. Forrige uke stod han fram med sin utrolige agenthistorie.

Sent i 2006 ringer dansken Morten Storm til Politiets Efterretningstjeneste (PET) i Danmark. Like før har Storm valgt å forlate islam. Han ønsker å bidra i kampen mot islamistiske terrorister, forteller han, og han har tilgang til militante ekstremister på høyt nivå.

Her er min VG-artikkel om den norske konvertitten i Jemen fra i sommer

På denne tiden er Storm kjent i PET som en uforsonlig hardliner. Det siste tiåret har han pleiet omgang med en rekke islamister som befinner seg på sikkerhetstjenestens radar. Føringsoffiserene i PET setter opp et møte mellom Storm og britiske agenter i London, siden med to CIA-folk på hotell Scandic Copenhagen. Der begynner en av de mest spektakulære og – det vil tiden vise – kontroversielle fortellingene fra ”krigen mot terror.”

Men Morten Storms egen biografi og vei inn i islam begynner lenge før. Historien, som har vært utførlig brettet ut i danske og internasjonale medier den siste uken, handlet om en ung gutt som elsker sin mor og hater sin stefar; om veien inn i kriminalitet og flere fengselsopphold; om rock og Bandidos; om hvordan han i 1997 endelig konverterer til islam.

Konvertitten kom raskt i kontakt med ekstremister i Storbritannia og senere Jemen, der han studerte. Som hos så mange andre tidligere kriminelle kombinerte han islams meditative ro med militant takfiri-ideologi. Navnet han valgte, verken til sin sønn Osama, eller seg selv, var tilfeldig. Morten ble Murad Storm. Murad betyr ”ønske” på arabisk. Murad Storm ønsket sivilisasjonskonflikt, han så en storm bygge seg opp.

Men som så mange andre konvertitter rammet desillusjonen ham. Hvorfor er ikke kjent. Og så kom 2006 og telefonen til dansk etterretning. Agenter av Storms type blir grundig testet av etterretningspersonell. Har de egenskapene – den merkelige cocktailen av ro, fryktløshet og intelligens – som skal til for å infiltrere verdens farligste terrorgrupper?

For å virke mer troverdig hos folkene han skulle forråde, fortsatte Storm sin oppviglerske og militante praksis i europeiske islamistmiljøer. Han oppfordret unge muslimer å gi almisser til et beryktet islamistisk lærested i Jemen – et sted blant annet Anwar al-Awlaki underviste.

Han var ingen hvem som helst i radikale islamistkretser. Al-Awlaki var en amerikanskfødt jihadist, som blant annet hadde prediket sin uforsonlige lære til flere av 11.september-kaprerne i amerikanske moskeer. På midten av 2000-tallet slo han seg ned i foreldrenes hjemland, der han senere møtte Storm, en mann han kom godt overens med, paradoksalt nok på grunn av deres fellesvestlige kulturelle horisont.

For å underbygge coveret drev dansken et stråselskap. Al-Awlaki møtte han flere ganger, ofte med medbrakte hygieniske artikler og sjokolade, selv om kontakten etter hvert ble mer sporadisk. Den karismatiske jemenitten – da regnet som verdens mest innflytelsesrike engelskspråklige jihadist – hadde rykket oppover på USAs Most Wanted-liste.

I 2011 reiste Storm for siste gang til Jemen. Kommunikasjonen med terrorlederen foregikk gjennom en USB-penn, en velkjent kommunikasjonsform i al-Qaida-kretser, På forhånd har man bestemt seg for å sette sporingsutstyr inn i brikken, så al-Awlaki kan spores når han setter den i sin egen maskin.
Noen uker senere ble Anwar al-Awlaki drept i et amerikansk droneangrep.

Mange prinsipielle spørsmål reiser seg i etterkant av den utrolige historien. PET er danskenes PST og har som formål å avverge farer mot landet. Skal deres agenter operere utenlands? Til det kan man svare at skillet mellom innen- og utenlands etterretning er meningsløst i en globalisert verden. Når motstanderne beveger på tvers av landegrenser, må også overvåkerne gjøre det.

Langt mer kontroversielt er det at Storm også stod på CIAs lønningsliste. Hans koordinater ble plottet inn til bruk for amerikanernes droneskyttere. ”Targeted killings” med droner beveger seg i en farlig gråsone av krigens folkerett, i tillegg til å nøre opp under antiamerikanisme i de landene det brukes. Hvor lot danskene han innlate seg med CIA?

Svaret er selvsagt at ”krigen mot terror” ikke utkjempes for å sikre dansk (eller norsk, for den saks skyld) territorium, men for å holde oss inne med NATO-alliansens storebror. Alle vet det. Spørsmålet blir da om også Norge fører agenter som bistår i amerikanernes terrorkrig. Det er liten grunn til å tro at vi ikke gjør det.

Fortellingen om Morten Storm har en siste twist, som alle spionhistorier. Da han møtte føringsoffiserene fra CIA, fortalte de ham at al-Awlaki var blitt drept på følge av et annet spor, noe Storm virket såret av å høre. Mer enn å være noen helt eller syndebukk, virker Storm bare veldig menneskelig. Ettterretning er menneskelivet i komprimert form. Vi vil bli sett og anerkjent. Trolig var det derfor han fortalte sin historie.

Første gang publisert i VG 14.oktober

Her er Jyllands-Postens arkiv med alle sakene om agent Morten Storm